• OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA STARA WIEŚ – 24-04-2024


  W dniu 24-04-2024 r. odbyło się Ogólne Zebranie Mieszkańców osiedla Stara Wieś.

  W Zebraniu uczestniczyli m. in. Wicestarosta Pszczyński Damian Cieszewski, Wiceburmistrz Pszczyny Piotr Sidzina, radni Marcelina Leki i Marek Dutkowski, Zebranie prowadził Przewodniczący Zarządu osiedla Stara Wieś Leszek Szwarc.

  Na Zebraniu mieszkańcy podjęli uchwały między innymi o przyjęciu Sprawozdania Zarządu Osiedla z działalności oraz wykonania planu finansowo – rzeczowego za rok 2023 oraz o przedstawieniu preliminarza wydatków na rok 2024.

  W czasie Zebrania mieszkańcy przedstawili szereg wniosków dotyczących osiedla Stara Wieś:

  1. budowa dróg: Świerkowa, Modrzewiowa,
  2. pozyskania przez Urząd Miasta własności terenu (łącznik) z ulicy Świerkowej do Szkoły Podstawowej i Przedszkola,
  3. Budowy nakładki asfaltowej na ulicy Lawendowej,
  4. kompleksowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Wiśniowej,
  5. projektu i budowy chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Wiśniowej,
  6. budowy nakładki asfaltowej na ulicy Skromnej (cześć),
  7. naprawy kanalizacji na ulicy Pszennej,
  8. naprawy uszkodzonego drenu na ulicy Porzeczkowej,
  9. remont drogi ulicy Sadowej,
  10. budowy ogrodzenia Szkoły Podstawowej i Przedszkola,
  11. kompleksowej regulacji cieku starowiejskiego (rowu).

  Na Zebraniu był poruszony także temat bezpieczeństwa na osiedlu, informacje i wyjaśnienia w tej sprawie przedstawił Dzielnicowy naszego osiedla Damian Borys. Sprawy bezpieczeństwa dotyczące naszego osiedla można zgłaszać bezpośrednio Dzielnicowemu:

  Policja – Dzielnicowy tel. 727 032 490

  adres mailowy: damian.borys@policja.ka.gov

  POWRÓT