• WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UL. BOCIANIEJ I SKOWRONKÓW


  Urząd Miejski w Pszczynie przekazał informację dla mieszkańców ulic Bocianiej i Skowronków w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej.

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Pszczyna –  Osiedla Stara Wieś,

  Gmina Pszczyna przystąpiła do realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla:

  1. Budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skowronków w Pszczynie.
  2. Budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocianiej w Pszczynie.

  Jednym z elementów dokumentacji projektowej jest zgoda właścicieli nieruchomości na wejście w teren i udostępnienie nieruchomości po trasie projektowanych rurociągów.

  Informuję, że w najbliższym czasie mieszkańców terenu objętego planowanym zamierzeniem inwestycyjnym  odwiedzą przedstawiciele biura projektowego w celu uzyskania wymaganych zgód.

  Dokumentację  projektową,  na zlecenie Gminy Pszczyna, wykonuje Biuro Projektowe KTTINSTAL Jakub Stemplewski, ul. Piaskowa 18 z siedzibą w Luboszycach. Odwiedzające mieszkańców osoby winny okazać Pełnomocnictwo Burmistrza Pszczyny do reprezentowania Gminy w zakresie działania oraz wzór Porozumienia.

  Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę w powyższym zakresie.

  Wszelkie nieprawidłowości, uwagi, zastrzeżenia i wątpliwości  proszę zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Pszczynie,  Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel.: /32/ 449 39 56 lub do Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie, tel.: /32/ 210 20 86

  Wzór porozumienia:

  POWRÓT