• PRACE BUDOWLANE PRZY ULICY ŻORSKIEJ


  Powiatowy Zarząd Dróg, rozpoczął prace budowlane na osiedlu Stara Wieś: Budowa chodnika
  w ciągu drogi powiatowej ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie – etap 1”.

  Opracowany projekt budowlany obejmuje budowę chodnika na ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej oraz kanalizacji deszczowej na ponad półkilometrowym odcinku, a także przebudowę urządzeń infrastruktury drogowej. Dokumentacja obejmie także przebudowę na rondo skrzyżowania ulic Żorskiej, Batalionów Chłopskich oraz Staromiejskiej na osiedlu Stara Wieś w Pszczynie.

  Etap 1 realizowanych prac budowlanych obejmuje:

  • budowę kanalizacji deszczowej o długości ok 226m
  • budowę 10 szt. studni rewizyjnych
  • budowę chodnika o długości ok. 75 m

  POWRÓT