• NOWY PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA STARA WIEŚ


  W dniu 15-02-2023 r. odbyło się Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Mieszkańców osiedla Stara Wieś. Został wybrany nowy przewodniczący Zarządu osiedla.

  W Zebraniu udział wzięło 81 mieszkańców. Za swoją działalność w 2022 roku dotychczasowy zarząd otrzymał absolutorium. Wieloletni przewodniczący Marian Szwarc ogłosił, że nie zamierza już obejmować w kolejnej kadencji funkcji przewodniczącego zarządu osiedla. Po 16 latach pełnienia obowiązków podziękował swoim współpracownikom oraz rodzinie za wsparcie i współpracę na rzecz mieszkańców.

  Jedynym kandydatem na przewodniczącego zarządu osiedla był Leszek Szwarc, który w głosowaniu zdobył 69 głosów „za”.

  Wybrano także nowy zarząd osiedla, w skład zarządu weszli: Marcelina Leki, Marian Szwarc, Krzysztof Żelazo i Ryszard Baron.

  Podczas zebrania mieszkańcy poruszali głównie tematy złego stanu dróg. Wnioskowali również m.in. o powiększenie parkingu przy szkole. Złożono następujące wnioski, które zostały przyjęte drogą głosowania:

  • Budowa drogi z nawierzchnią asfaltową na ul. Świerkowej, Modrzewiowej, Cedrowej i Cyprysowej;
  • Budowa drogi z nawierzchnią asfaltową na ul. Rzepakowej;
  • Działania mające na celu przyspieszenie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Staromiejskiej, Żorskiej i Batalionów Chłopskich;
  • Poszerzenie chodnika na długości około 10 m wzdłuż ul. Staromiejskiej;
  • Rozbudowa parkingu przy zespole szkolno-przedszkolnym;
  • Budowa drogi z nawierzchnią asfaltową na ul. Skowronków;
  • Uporządkowanie ul. Poziomkowej – droga jest zanieczyszczona ziemią przez firmę działającą w tym rejonie;
  • Budowa drogi z nawierzchnią asfaltową i kanalizacji deszczowej na ul. Lawendowej;
  • Naprawa nawierzchni na ul. Miodowej i podniesienie kratki kanalizacji deszczowej do poziomu drogi;
  • Wykonanie nowego przejścia dla pieszych na wysokości sklepu Żabka w ciągu ul. Staromiejskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Paderewskiego);
  • Prośba o wysyłanie patrolu policji na ul. Paderewskiego, gdzie kierowcy znacznie przekraczają prędkość;
  • Rozwiązanie problemu potoku starowiejskiego.

  POWRÓT