• NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


  System nieodpłatnej pomocy prawnej to publiczna inicjatywa, której celem jest zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom. Szczegóły dalej.

  System nieodpłatnej pomocy prawnej to publiczna inicjatywa, której celem jest zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom. Kierowany jest do osób, których sytuacja życiowa nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej usługi prawnika. Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy samozatrudnieni, czyli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

  Na naszym terenie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane są w każdej gminie. Organizacją tego zadania zajmuje się Powiat Pszczyński. Wykaz i harmonogram działania znajduje się:

  https://www.powiat.pszczyna.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna/punkty-nieodplatnych-porad-w-powiecie

  Jak umówić się na darmową poradę lub mediację?

  • dzwoniąc pod numer telefonu 32 449 23 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
  • wysyłając e-maila na adres: pomocprawna@powiat.pszczyna.pl – w wiadomości należy podać dane do kontaktu telefonicznego
  • osobiście w siedzibie referatu mieszczącego się w Szpitalu Joannitas w Pszczynie, ul. Antesa 11, pokój nr 1 (obok kaplicy szpitalnej).

  Dalsze szczegółowe informacje na stronie internetowej Starostwa:

  https://www.powiat.pszczyna.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna

  POWRÓT