• PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – TEREN CMENTARZA PRZY ULICY ŻORSKIEJ


    Burmistrz Pszczyny ogłosił kolejne wyłożenie planu zagospodarowania terenu dotyczącego nowego cmentarza przy ulicy Żorskiej, można składać uwagi do tego planu, szczegóły dalej.

    Szczegóły, także wzór wniosku uwag na stronie UM Pszczyna:

    https://bip.pszczyna.pl/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-miasta-pszczyna-w-rejonie-ulicy-zorskiej

    LEAD Technologies Inc. V1.02

    POWRÓT