• ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA STARA WIEŚ


    W dniu 15 lutego 2023 r. odbędzie się Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Mieszkańców osiedla Stara Wieś, szczegóły dalej w Obwieszczeniu.

    POWRÓT