• PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – ZNACZNE DOFINANSOWANIE


  Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z rządowego programu „Czyste powietrze”. Od 25-01-2022 r. w programie tym można uzyskać najwyższe dofinansowanie do 69 tys zł.

  Dla kogo ten program?

  Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  Na co ten program?

  Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

  Ile można dostać dofinansowania?

  Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
  37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Kwota dofinansowania jest uzależniona od dochodu gospodarstwa rodzinnego.

  Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku nie może przekroczyć 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Do tego najwyższego dofinansowania kwalifikują się także osoby z prawem do zasiłków: stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

  Na terenie Gminy Pszczyna funkcję Gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” pełni Referat ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego w Pszczynie (tel. 32 449 39 50, 32 449 39 88, jp[at]pszczyna.pl , ul. 3 Maja 11). 

  Szczegółowe informacje także na stronie rządowego programu:

  https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

  POWRÓT