• CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – DEKLARACJA DO 30-06-2022


  Tylko do końca czerwca jest czas, aby dokonać wpisu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dotychczas w gminie Pszczyna obowiązek ten wypełniło 1931 gospodarstw, czyli zaledwie 14%. 

  Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online (internetowo). Czas na złożenie tej deklaracji dla istniejących już budynków mija 30-06-2022 r.

  W jaki sposób złożyć deklarację? Można to zrobić za pośrednictwem internetu na stronie www.zone.gunb.gov.pl lub złożyć wniosek w formie papierowej w Urzędzie Miejskim. Wypełniony formularz można zostawić w biurze podawczym UM, Wydziale Ochrony Środowiska lub Referacie ds. Jakości Powietrza. Ważne, żeby uczynić to do 30 czerwca 2022 r.

  Z wykorzystaniem formy elektronicznej można złożyć każdy rodzaj deklaracji:

  1. Deklarację A – dotyczącą źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych;
  2. Deklarację B – dotyczącą źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych.

  POWRÓT