• INTERPELACJE RADNEJ


  Radna Marcelina Leki złożyła w ostatnim czasie interpelacje w różnych sprawach dotyczących mieszkańców. Szczegóły dalej.

  Złożone interpelacje ( nr 1 z odpowiedzią, nr 2 i nr 3 oczekuje na odpowiedź):

  1. W sprawie renowacji pomnika Więźniów Oświęcimskich na cmentarzu Św. Krzyża w Pszczynie

  2. W sprawie uporządkowania zieleni pomiędzy ul. Wodzisławską a cmentarzem Św. Krzyża

  3. W sprawie Potoku Staromiejskiego na osiedlu Stara Wieś

  POWRÓT