• PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU STARA WIEŚ


  W ostatnim czasie na osiedlu Stara Wieś wykonane zostały znaczne inwestycje drogowe. Jednak daleko jeszcze do zadowalającego stanu jakości dróg na naszym osiedlu.

  Przebudowano wraz z nową nawierzchnią asfaltową ulicę Zbożową, Sygietyńskiego, Morelową i Brzoskwiniową, ulicę Szymanowskiego wraz z nowym chodnikiem, dalszy ciąg chodnika wzdłuż ulicy Batalionów Chłopskich, częściowo wyremontowano chodnik wraz z kanalizacją wzdłuż ulicy Staromiejskiej.

  Mimo tego potrzeby naszego osiedla są bardzo duże , osiedle Stara Wieś posiada jedną z największych sieci dróg gminnych (lokalnych), które nie posiadają trwałej asfaltowej nawierzchni  w gminie Pszczyna. Biorąc pod uwagę teren miasta Pszczyna, znajdujemy się na końcu pod względem odsetka dróg bez trwałej nawierzchni asfaltowej w porównaniu z innymi osiedlami. Wynika to po części z dużej powierzchni naszego osiedla.

  W kolejnych planach Zarząd osiedla Stara Wieś wnioskuje do Urzędu Miasta o przebudowę kolejnych dróg m. in. Rzepakowa i Malinowa, Jesionowa i Gajowa, Skowronków. Zarząd osiedla wnioskuje do Urzędu Miasta także o przebudowę ulicy Świętej Jadwigi i Wiśniowej wraz z budową chodnika w ramach rządowego programu dofinansowania budowy dróg lokalnych. W ramach inwestycji powiatowych Zarząd osiedla wnioskuje do Urzędu powiatowego o budowę chodnika wzdłuż ulicy Żorskiej (obok szkoły) i dalej do ulicy Rybnickiej i Staromiejskiej.

  Dodatkowym problemem na osiedlu Stara Wieś jest wąski układ dróg, który powoduje, że przebudowa niektórych dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami napotyka na konieczność poszerzenia drogi , często o teren już prywatny. Nie wszyscy mieszkańcy chcą wyrazić zgodę na odpłatne przekazanie takiego terenu pod drogę.

  Ostatnio radna Marcelina Leki wystąpiła do Urzędu Miasta z kolejną interpelacją w sprawie przebudowy ulicy Skowronków. W odpowiedzi z 05-05-2021 r. Zastępca Burmistrza Piotr Sidzina stwierdził, że Urząd Miasta ze względu na istniejącą zabudowę wzdłuż dróg gminnych (brak odpowiedniej szerokości pasa drogowego) wystąpi do Starosty Pszczyńskiego o zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych na podstawie prawa budowlanego. Urząd Miasta przygotuje wnioski w tej sprawie m. in. dla ulicy Skowronków.

  Na zdjęciu przebudowywana ulica Sygietyńskiego

  POWRÓT