• Przebudowa ul.Jesionowej oraz Gajowej


    W związku z trwającymi pracami projektowymi dotyczącymi przebudowy ul.Jesionowej oraz Gajowej prosimy o przekazywanie uwag do dnia 21.04.2021r na adres e-mail: gk@pszczyna.pl lub telefonicznie pod numerem:+48 324493913
    Zarząd osiedla wraz z przedstawicielem mieszkańców ulic Jesionowej oraz Gajowej pragnie również poinformować że zwrócił się w dniu 07.04.2021r z prośbą o możliwość spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta lub przedstawicielami biura projektowego „ALDA” S.C. celem którego miało być wyjaśnienie wszystkich uwag oraz szczegółowe omówienie dokumentacji projektowej w/w przebudowy w terenie, jednak prośba ta spotkała się z odmową.

    POWRÓT