Wybory prezydenckie na naszym osiedlu - I tura

Wybory prezydenckie I tury, odbywały się na naszym osiedlu w dwóch okręgach wyborczych:

Podrzucono śmieci na naszym osiedlu

Przy ulicy Żorskiej na naszym osiedlu, obok kontenera na odpady zielone, jeden z przedsiębiorców pozostawił śmieci.

Uwagi do projektu planu Pszczyny

Do 21 kwietnia 2015 r., każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Pszczyny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości na mapie,...

Nieruchomość gruntowa na Starej Wsi do wydzierżawienia

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Opolu informuje o możliwości wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na terenie osiedla Stara Wieś.

0123

Do wiadomości

6 V 2015r. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na Starej Wsi

zbiórkaodpadówW środę 6 maja 2015r. na terenie osiedla Stara Wieś prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

 

Więcej…

Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie

Polecamy się Państwa pamięci przy rozliczeniach podatkowych.
Dzięki Waszej przychylności słynny już 1% pozwala nam na kontynuację i rozwój opieki nad naszymi podopiecznymi.

Poniżej przedstawiamy krótką informację o naszej bieżącej działalności ,
a w planach mamy również budowę hospicjum stacjonarnego do czego ropoczęły się już przygotowania.

Zapraszamy również do posługi WOLONTARIUSZY - KAŻDE RĘCE SĄ POTRZEBNE !

hospicjumulotka

SmartNews.Com